Skontaktuj się z nami tel: 537 447 347
 SK admin
RODO

Wdrożenie systemu informatycznego

 

Często spotykam się z pytaniami klientów jak wygląda wdrażanie systemu informatycznego. Po co wdrażać i czy nie jest to taka instalacja jak np systemu Linux. Postaram się tu po krótce odpowiedzieć na to pytanie.
Na początku musimy sobie uświadomić iż wdrozenie zaawansowanego systemu niezależnie czy to będzie system ERP, CRM czy jakikolwiek inny musimy traktować w kategoriach inwestycji, a zatem w dalszej perspektywie system musi na siebie zarabiać. Aby do tego doszło konieczne jest jak najlepsze dopasowanie go do wymogów danego użytkownika.
Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu jest strategiczną decyzją gdyż wpłynie ona na sposób funkcjonowania danej firmy zarówno pod wpływem orgnizacujnym jak i finansowym. Wdrożenia systemu można dokonać samodzielnie lub skorzystać z wykwalifikowanej firmy konsultingowej.
Metodykę wdrożenia przedstawię w czterech punktach:

1. Zdefiniowanie wymagań

W tym etapie musimy określić czego oczekujemy od systemu. Spełnienia jakich celów organizacyjnych oczekujemy po sytemie. W tym celu powołujemy zespół wdrożeniowy składający się z kluczowych pracowników. Zespól ten musi ustalić podstawowe wymagania biznesowe np:

  • Liczbę użytkowników
  • Rodzaj i typ działalności operacyjnej
  • Obszar wdrażania systemu

Następnie określamy kryteria wyboru rozwiązania np:

  • Cenę oprogramowania
  • Cenę wdrożenia i późniejszego utrzymania systemu
  • Doświadczenia wykonawcy
  • Oferowanych usług serwisowych

Do każdego kryterium przypisujemy stopień istotności i na tej podstawie możemy przygotować zapytanie ofertowe do firm wdrożeniowych, oraz porówniania ofert cenowych.

2. Zdefiniowanie systemów i dostawców

W tym kroku definiujemy jacy dostawcy i wykonawcy powinni być brani pod uwagę w dalszym procesie wdrażania systemu. Warto tutaj zapoznać się z systemami oferowanymi na naszym rynku, jak również można podjąć decyzję o tworzeniu nowego systemu spersonalizowanego pod naszą firmę. Tworzymy tu krótką listę systemów które spełniają nasze oczekiwania. Możemy ją utworzyć na podstawie zapytań z naszymi wymaganiami wysłanymi do dostawców. Następnie do wybranych dostawców wysyłamy zapytanie ofertowe.

3. Porównujemy systemy i dostawców

W tym kroku wybieramy najlepszego dostawcę oraz system. Dokonujemy tego na podstawie otrzymanych odpowiedzi na wysłane przez nas zapytanie ofertowe. Pamiętajmy przy tm że od poziomu i szczegółowości naszego zapytania ofertowego zależeć będzie rzetelność pozyskanych ofert. W odpowiedzi na nasze zaptyanie powinny się znajdować informacje zarówno na temat samego systemu, jak również wdrożenia i utrzymania. Możemy w tym etapie rónież zaprosić dostawców by przeprowadzili prezentację ofrowanych systemów. Dopiero na tej podstawie możemy zarekomendować określonego dostawcę i system.

4. Wybieramy system i dostawcę

W tym kroku podpisujemy umowę z dostawcą na nabycie oprogramowania, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego. Powinniśmy otrzymać od dostawcy propozycję umowy, po czym dokonać jej weryfikacji merytorycznej i prawnej.


Tak wygląda z grubsza proces wyboru i wdrożenia systemu informatycznego. Samo wdrożenie czyli instalację oraz dopasowanie systemu do Państwa wymagań, wykonuje już dostawca. Ja osobiście preferuję systemy open source, jest to spowodowane swobodnym dostępem do źródła oprogramowania a zatem praktycznie nieograniczoną możliwością modyfkowania sytemu. Dzięki temu mogę go dopasować do każdego klienta.

stat4u